Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
714

I C 194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2018-12-10

Data publikacji: 2018-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wszystkie cierpienia powódki, a także powstałe w związku z wypadkiem ograniczenia w życiu, brak możliwości realizacji planów życiowych, między innymi przez pozbawienie możliwości prowadzenia pojazdu samodzielnie, co daje oczywiste poczucie samodzielności, a wręcz wolności, uzasadniają przyznaną jej kwotę zadośćuczynienia.
Sygn. akt I. C 194/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia : 30 listopada 2018 r S ą d Okr ę gowy w Z. I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz – Nowacka Protokolant : st.sekr.sąd Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa L. G. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 82.767 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania 1.zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 40.236 zł (czterdzieści tysię
Czytaj więcej»

I C 218/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2022-11-08

Data publikacji: 2022-11-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 218/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 21 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka Protokolant:st. sekr. sąd. Małgorzata Iks po rozpoznaniu w dniu 21 września 2022 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa S. R. przeciwko (...) SE z siedzibą w R. działającej przez (...) SE Spółka (...) Oddział w Polsce o zapłatę kwoty 145.419,50 zł 1 zasądza od pozw
Czytaj więcej»

I C 305/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2022-04-14

Data publikacji: 2022-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Naiwnością było oczekiwanie, przy minimalnej wiedzy historycznej i ekonomicznej, że przez 30 lat kurs CHF będzie się utrzymywał na zbliżonym poziomie z chwili podpisania umowy. Z perspektywy czasu oczekiwania te zostały brutalnie zweryfikowane, a powodowie , jak wielu kredytobiorców frankowych doszli do wniosku, że kredyt nie był tak (...)
Sygn. akt I C 305/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka Protokolant : Sylwia Bromber po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2022 roku w Zielonej Górze sprawy z powództwa A. C. , M. C. (1) , Z. C. , M. C. (2) przeciwko (...) Bank (...) SA w W. o ustalenie nieważności umowy 1 oddala powództwo; 2 zasądza solidarnie od powodów A. C. , M. C. (1) , Z. C. , M. C. (2) na r
Czytaj więcej»

I C 318/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-05-08

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 318/16 ​ W Y R O K ​ W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2017 r. w Zielonej Górze sprawy z powództwa G. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej położonej przy ul. (...) -F w Z. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę nr 4/03/2016 Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. (...) -F w Z. z dnia 30.03.20
Czytaj więcej»

I C 418/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 418/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Zielonej Górze sprawy z powództwa W. G. (1) przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ż. i Ministra Zdrowia zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o zapłatę
Czytaj więcej»

I C 500/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu nie ma wątpliwości, że strona pozwana nie dotrzymała warunków umowy, tym samym upadły był uprawniony do odstąpienia od umowy. Zgodnie z treścią § 1 ust. 4 przedmiotowej umowy roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wraz z załączonymi do niej decyzjami o pozwoleniu na roboty budowlane, uzupełnieniami, (...)
Sygn. Akt. IC 500/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz-Nowacka Ławnicy : / Protokolant : st.sekr.sąd.Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 06 października 2014 roku w Zielonej Górze przy udziale / sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości A. M. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) A. M. (1) w Z. - w upadłości likwidacyjnej przeciwko
Czytaj więcej»

I C 513/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2022-04-13

Data publikacji: 2022-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 513/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dorota Kordiak Protokolant: prot. sąd. Klaudia Wojcieszak po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2022 r. w Zielonej Górze na rozprawie przy udziale / sprawy z powództwa S. K. i M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o ustalenie I ustala, że umowa nr (...) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (...) waloryzowany kursem (...) zawarta
Czytaj więcej»

I C 654/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2023-07-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ograniczenie możliwości zastosowania art. 290 kpc wyłącznie do jednostek będących instytutami w rozumieniu innych przepisów, byłoby niezgodne z ratio legis przepisu art. 290 kpc .Pojęciu instytutu występującego w tym przepisie należy nadawać szersze znaczenie i obejmować jego zakresem wszystkie jednostki prowadzące badania naukowe, mające (...)
Sygn. akt I C 654/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. w Zielonej Górze sprawy z powództwa H. G. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) S. A. w Ż. i Zakładowi (...) sp. z o. o. w Ż. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S. A. w Ż. na rzecz powódki H. G. kwotę 1.445,70 zł (jeden
Czytaj więcej»

II K 199/17

zarządzenie, wyrok

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-12-11

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygn. akt II K 199/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Pawlak Protokolant: st. sekr. sąd. Marzena Harasimowicz w obecności Prokuratora Prok. Okręg. Jacka Sowińskiego po rozpoznaniu w dniu 11.12.2017 r. sprawy: K. J. , córki J. i D. z domu W. , urodzonej (...) w Z. , skazanej następującymi prawomocnymi wyrokami: I wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 6 wrześ
Czytaj więcej»

I C 787/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2022-12-29

Data publikacji: 2023-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Kto podejmuje się aktywności publicznej , pojmowanej szeroko , powinien być świadomy i godzić się z tym , że jego zachowania i wypowiedzi poddawane będą szczególnie wnikliwej weryfikacji, szczególnie przy przytaczaniu krzywdzących informacji albo powielaniu „ społecznych wypowiedzi „ , o których wypowiadający wiedzą, że są one nieprawdziwe ( (...)
Sygn. akt I C 787/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka Protokolant: Adrianna Burkowska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2022 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Gmina S. przeciwko E. G. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 50 000 złotych na cel społeczny I nakazuje pozwanej zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat Gmin
Czytaj więcej»