Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
429

I C 390/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2018-11-05

Data publikacji: 2018-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: odstąpienie od umowy o roboty budowlane wobec opóźnienia w wykonaniu prac w stopniu uniemożliwiającym ich dokonanie w terminie umówionym
Sygn. akt I C 390/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Reichert Protokolant : Joanna Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Szpitala (...) w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. przeciwko 1) (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. w likwidacji, 2) S. P. o zapłatę 1 zasądza solidarnie od pozwanych (...) Sp. z o.o. z siedzib
Czytaj więcej»

I C 418/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 418/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Zielonej Górze sprawy z powództwa W. G. (1) przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ż. i Ministra Zdrowia zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o zapłatę
Czytaj więcej»

I C 474/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-11-23

Data publikacji: 2018-01-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 474/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2017 r. w Zielonej Górze sprawy z powództwa D. D. przeciwko Towarzystwu (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powoda D. D. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy z
Czytaj więcej»

I C 500/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu nie ma wątpliwości, że strona pozwana nie dotrzymała warunków umowy, tym samym upadły był uprawniony do odstąpienia od umowy. Zgodnie z treścią § 1 ust. 4 przedmiotowej umowy roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wraz z załączonymi do niej decyzjami o pozwoleniu na roboty budowlane, uzupełnieniami, (...)
Sygn. Akt. IC 500/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz-Nowacka Ławnicy : / Protokolant : st.sekr.sąd.Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 06 października 2014 roku w Zielonej Górze przy udziale / sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości A. M. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) A. M. (1) w Z. - w upadłości likwidacyjnej przeciwko
Czytaj więcej»

I C 505/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-02-19

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd wziął pod uwagę wszelkie ustalone w sprawie okoliczności, które zwykle stanowią kryteria zmniejszenia kary umownej, jednak nie zdecydował się na jej zredukowanie. Należy mieć na względzie okoliczności, że pozwany nie chciał uznać swojej odpowiedzialności także na etapie postępowania sądowego upierając się przy stanowisku co do braku (...)
Sygn. akt I. C 505/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia : 19 lutego 2019r. S ą d Okr ę gowy w Zielonej G ó rze I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz – Nowacka Protokolant : st.sekr.sąd Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa- Archiwum Państwowe w Z. zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zas
Czytaj więcej»

I C 654/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ograniczenie możliwości zastosowania art. 290 kpc wyłącznie do jednostek będących instytutami w rozumieniu innych przepisów, byłoby niezgodne z ratio legis przepisu art. 290 kpc .Pojęciu instytutu występującego w tym przepisie należy nadawać szersze znaczenie i obejmować jego zakresem wszystkie jednostki prowadzące badania naukowe, mające (...)
Sygn. akt I C 654/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. w Zielonej Górze sprawy z powództwa H. G. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) S. A. w Ż. i Zakładowi (...) sp. z o. o. w Ż. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S. A. w Ż. na rzecz powódki H. G. kwotę 1.445,70 zł (jeden
Czytaj więcej»

II K 199/17

zarządzenie, wyrok

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-12-11

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygn. akt II K 199/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Pawlak Protokolant: st. sekr. sąd. Marzena Harasimowicz w obecności Prokuratora Prok. Okręg. Jacka Sowińskiego po rozpoznaniu w dniu 11.12.2017 r. sprawy: K. J. , córki J. i D. z domu W. , urodzonej (...) w Z. , skazanej następującymi prawomocnymi wyrokami: I wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 6 wrześ
Czytaj więcej»

IV P 23/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 23/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Skrzypczak Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Serżysko po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2016 r. w Zielonej Górze sprawy z powództwa: Stowarzyszenia (...) z s. w P. , B. S. a i S. K. przeciwko: (...) spółka z o.o. z s. w W. o zapłatę I powództwa powoda Stowarzyszenia (...) z s. w P. , działającego na
Czytaj więcej»

IV Pa 4/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-03-12

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 4/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2019r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusław Łój spr Sędziowie : SSO Rafał Skrzypczak SSR del. Małgorzata Kulik Protokolant : st.sek.sąd.Barbara Serżysko po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2019r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Ś. o sprostowanie świadectwa pracy na skutek ape
Czytaj więcej»

IV Pa 6/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2015-02-24

Data publikacji: 2015-04-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 6/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2015r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Grażyna Śliwa Sędzia SO Rafał Skrzypczak Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015r.w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko Gimnazjum nr 1 w L. o przywrócenie do pracy na skutek apelacji powoda od
Czytaj więcej»