Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
489

I C 155/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-09-24

Data publikacji: 2019-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 155/18 ​ W Y R O K ​ W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dorota Kordiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. w Zielonej Górze sprawy z powództwa M. B. przeciwko Zakładowi Usług (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C. o ochronę dóbr osobistych 1. oddala powództwo; 2. zasądza od powódki na rzecz pozwanego Zakładu Usług (...) Sp. z o.o.
Czytaj więcej»

IV Pa 20/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-04-15

Data publikacji: 2019-08-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 20/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2019r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Grażyna Śliwa spr. Sędziowie : SSO Robert Macholak SSO Hanna Rawska Protokolant : st.sek.sąd.Barbara Serżysko po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko Skarbowi Państwa –Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Z. o zapłatę na skutek apelacji powoda
Czytaj więcej»

IV Pa 23/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 23/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SO Robert Macholak Protokolant : st.sek.sąd.R.Duchnicka-Tylutka po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę odszkodowania na
Czytaj więcej»

IV Pa 24/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 24/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SR( del )Ewa Niezabitowska Protokolant : st.sek.sąd.R.Duchnicka-Tylutka po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko Urzędowi Miejskiemu w N. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne na sk
Czytaj więcej»

IV Pa 25/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasada równości praw pracowniczych w stosunku pracy wchodzi w rachubvę wtedy gdy pracownicy jednakowo pełnią takie same obowiązki.
Sygn. akt IV Pa 25/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój / spr / Sędziowie : Sędzia SO Roman Walewski Sędzia SO Małgorzata Woźniak-Zendran Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa A. O. , J. C. , F. B. , G. G. (1) , M. A. przeciwko (...) Spółka z ogranic
Czytaj więcej»

IV Pa 29/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 29/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SR del Ewa Niezabitowska Protokolant : st.sek.sąd.R.Duchnicka-Tylutka po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) S.A. w Ż. o przywrócenie do pracy na skutek apela
Czytaj więcej»

IV Pa 30/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-05-27

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określona w art. 11 k.p.c. moc wiążąca wyroku karnego oznacza, że w sprawie cywilnej niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek ubocznych ustaleń co do tych okoliczności, którymi zgodnie z cyt. przepisem, sąd jest związany w postępowaniu cywilnym
Sygn. akt IV Pa 30/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój / spr / Sędziowie : Sędzia SO Małgorzata Woźniak-Zendran Sędzia SO Robert Macholak Protokolant : st.sek.sąd.R. D. - T. po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa T. S. (1) przeciwko Przedsiębiorstwu (...) M. W. o odszkodowanie i inne na skutek apela
Czytaj więcej»

IV Pa 34/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sposób ustalenia odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
Sygn. akt IV Pa 34/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SO Małgorzata Woźniak-Zendran Protokolant : st.sek.sąd. R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa D. Ż. przeciwko P. A. – TRANSPORT – w Ś. o zapłatę na skutek apelacji pozwan
Czytaj więcej»

IV Pa 37/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-07-12

Data publikacji: 2019-09-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 37/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2019r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusław Łój spr. Sędziowie : SSO Hanna Rawska SSO Rafał Skrzypczak Protokolant : st.sek.sąd. Barbara Serżysko po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2019r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa T. D. przeciwko (...) J. K. o wynagrodzenie i diety na skutek apelacji pozwanego i powoda od wyroku Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

IV Pa 81/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym zostało uregulowane w Karcie Nauczyciela w sposób całościowy i wyczerpujący stąd nie zasługuje na uwzględnienie zarzut skarżącej naruszenia prawa materialnego tj. art. 55 § 1 i 55 § 1.1. kp w zwiazku z art. 91c ust. 1 KN
Sygn. akt IV Pa 81/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój / spr / Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SO Małgorzata Woźniak-Zendran Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko Zespołowi Szkół w G. o zapłatę odszkodowania, odprawy p
Czytaj więcej»