Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
578

IV Pa 14/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-03-26

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 14/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2019r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusław Łój spr. Sędziowie : SSO Hanna Rawska SSO Robert Macholak Protokolant : st.sek.sąd.Barbara Serżysko po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2019r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa P. T. przeciwko (...) S.A. Komenda Główna (...) Ochrony (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyrok
Czytaj więcej»

IV Pa 14/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2020-06-23

Data publikacji: 2020-09-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV 14/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2020r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Robert Macholak Sędziowie: Bogusław Łój Małgorzata Kulik Protokolant: st.sek.sąd. Wioletta Woźna po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w Z. o sprostowanie świadectwa służby na skutek apelacji pozwanego od wyrok
Czytaj więcej»

IV Pa 16/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2020-06-09

Data publikacji: 2020-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV 16/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2020r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Rafał Skrzypczak Sędziowie: Małgorzata Kulik Bogusław Łój Protokolant: st.sek.sąd. Wioletta Woźna po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa P. Ł. przeciwko Uniwersytetowi (...) w Z. o przywrócenie do pracy na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

IV Pa 17/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2014-03-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w myśl art. 100 § 1 kp podstawowe znaczenie w strukturze obowiazków pracowniczych ma sumienność i staranność wykonywania pracy, stąd też w bezpośredniej koiucydencji z obowiązkiem sumiennego i starannego wykonywania pracy pozostają wszelkie zachowania pracowników polegające na podejmowaniu takich działań, które zmierzają do zanichania (...)
Sygn. akt IV Pa 17/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój / spr / Sędziowie : Sędzia SO Roman Walewski Sędzia SO Małgorzata Woźniak-Zendran Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Polska Sp z o.o. w Z. o przywrócenie do pracy na sku
Czytaj więcej»

IV Pa 18/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2014-03-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustanowione w art. 61.1 kp odszkodowanie ma o tyle specyficzny charakter, ze nie jest uwarunkowane zaistnieniem szkody. Realicuje więc w stosunek pracy przede wszystkim funkcję prewencyjno-represyjną zaś kompensuja tylko wówczas gdy pracodawca wskutek natychmiastowego zerwania umowy przez pracownika poniósł uszczerbek majątkowy.
Sygn. akt IV Pa 18/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój / spr / Sędziowie : Sędzia SO Grażyna Śliwa Sędzia SO Robert Macholak Protokolant : st.sek.sąd.R. D. - T. po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) SA w Ż. przeciwko J. J. (1) o zapłatę odszkodowania na skutek apelacji po
Czytaj więcej»

IV Pa 20/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-04-15

Data publikacji: 2019-08-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 20/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2019r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Grażyna Śliwa spr. Sędziowie : SSO Robert Macholak SSO Hanna Rawska Protokolant : st.sek.sąd.Barbara Serżysko po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko Skarbowi Państwa –Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Z. o zapłatę na skutek apelacji powoda
Czytaj więcej»

IV Pa 23/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 23/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SO Robert Macholak Protokolant : st.sek.sąd.R.Duchnicka-Tylutka po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę odszkodowania na
Czytaj więcej»

IV Pa 24/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 24/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SR( del )Ewa Niezabitowska Protokolant : st.sek.sąd.R.Duchnicka-Tylutka po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko Urzędowi Miejskiemu w N. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne na sk
Czytaj więcej»

IV Pa 25/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasada równości praw pracowniczych w stosunku pracy wchodzi w rachubvę wtedy gdy pracownicy jednakowo pełnią takie same obowiązki.
Sygn. akt IV Pa 25/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój / spr / Sędziowie : Sędzia SO Roman Walewski Sędzia SO Małgorzata Woźniak-Zendran Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa A. O. , J. C. , F. B. , G. G. (1) , M. A. przeciwko (...) Spółka z ogranic
Czytaj więcej»

IV Pa 27/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2020-06-09

Data publikacji: 2020-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 27/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2020r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Bogusław Łój Sędziowie: Hanna Rawska Małgorzata Kulik Protokolant: st.sek.sąd. Wioletta Woźna po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa W. T. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w Z. o sprostowanie świadectwa służby na skutek apelacji pozwanego od wyrok
Czytaj więcej»