Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
507

IV Pa 112/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 112/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2016r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój (spr) Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SO Katarzyna Kijowska Protokolant : st.sek.sąd. Zofia Fechner po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko K. A. - (...) w P. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu
Czytaj więcej»

IV Pa 120/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-12-02

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wskazana przez pracodawcę przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę może być: zgodna z rzeczywistością, dokładna i konkretna, zrozumiała dla pracownika, dostosowana do stanowiska.
Sygn. akt IV Pa 120/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój / spr / Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SR del Rafał Skrzypczak Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa E. P. i L. W. przeciwko (...) Ośrodkowi (...) SP ZOZ w Ś. o odszkodowanie na
Czytaj więcej»

IV Pa 124/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2015-11-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: potrącenie z ywnagrodzenia za pracę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
Sygn. akt IV Pa 124/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój ( spr ) Sędziowie : Sędzia SO Rafał Skrzypczak Sędzia SO Grażyna Śliwa Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015r.w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa W. T. (1) przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.
Czytaj więcej»

IV Pa 127/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-10-29

Data publikacji: 2019-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 127/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2019r . Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Bogusław Łój Sędziowie : Hanna Rawska Robert Macholak Protokolant : st.sek.sąd. Barbara Serżysko po rozpoznaniu w dniu 29 października 2019r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko Nadleśnictwo S. o uchylenie kary porządkowej na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejon
Czytaj więcej»

IV Pa 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2015-02-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: rozwiązanie umowy o pracę wskutek nie przyjęcia nowych warunków pracy i płacy
Sygn. akt IV Pa 134/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Małgorzata Woźniak-Zendran Sędzia SO Rafał Skrzypczak Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Towarzystwu (...) - Szkoleniowemu w M. o odszkodo
Czytaj więcej»

IV Pa 135/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-12-17

Data publikacji: 2020-01-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 135/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2019r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Bogusław Łój Sędziowie : Rafał Skrzypczak Małgorzata Kulik Protokolant : st.sek.sąd. Barbara Serżysko po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w Z. o wydanie świadectwa służby na skutek apelacji pozwanego od wy
Czytaj więcej»

IV Pa 136/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 136/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój ( spr ) Sędziowie : Sędzia SO Katarzyna Kijowska Sędzia SO Robert Macholak Protokolant : st.sek.sąd.R.Duchnicka-Tylutka po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa T. P. przeciwko (...) K. A. w P. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku
Czytaj więcej»

IV Pa 155/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2019-12-17

Data publikacji: 2020-01-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Pa 155/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2019r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Bogusław Łój Sędziowie : Hanna Rawska Rafał Skrzypczak Protokolant : st.sek.sąd. B. S. po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w Z. o wydanie świadectwa służby na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejon
Czytaj więcej»

IV Pa 159/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-12-29

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odwołanie dyrektora w tym trybie (w trakcie roku szkolnego) moze nastąpić w przypadku wystąpienia konkretnych i powaznych przyczyn niezaleznych od dyrektora szkoły albo z przycyzn przez niego zawinionych - gdy dyrektor w sposób istotny naruszył swe obowiązki pracownicze (art. 52 § 2 kp). Natychmiastowe odwołanie z funkcji dyrektora może być (...)
Sygn. akt IV Pa 159/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Rafał Skrzypczak Sędzia SO Katarzyna Kijowska- Kukulska Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa W. M. przeciwko Miejskiemu Przedszkolu Nr (...) w Ż. o zapłatę odszko
Czytaj więcej»

IV Pa 161/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2015-01-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na pojęcie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych składają się trzy elementy: bezprawność zachowania pracownika, naruszenie (zagrożenie) interesów pracodawcy oraz zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną jak i rażące niedbalstwo.
Sygn. akt IV Pa 161/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Rafał Skrzypczak Sędzia SO Katarzyna Kijowska- Kukulska Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko A. Sp z o.o. w P. o przywrócenie do pracy na skutek a
Czytaj więcej»